مرور برچسب ها

تاریخچه روزنامه

اولین روزنامه در کدام کشور جهان منتشر شد؟

شاید شما در مدرسه خود تابلو اعلانات داشته باشید. وقتی مطالب نصب شده روی آن را می خوانید، چه چیزی بدست می آورید؟ البته اخبار بدست شما می رسد. زمانی بود که این یگانه شکل روزنامه بود که وجود داشت. اخبار را از مسافرین، یا از منابع حکومتی بدست…

اولین روزنامه در کجا چاپ شد؟

آیا در مدرسه ی خود تابلوی آگهی دارید؟ وقتی مطالبی را که بر روی آن نصب گردیده می خوانید چه چیزی دستگیر شما می شود؟ معلوم است، شما در این هنگام از اخبار مدرسه، آگاهی پیدا می کنید. در گذشته، مدتها روزنامه تنها به همین صورت وجود داشت. یعنی…