مرور برچسب ها

تاریخچه ساز موسیقی

 نخستین ساز موسیقی چه بود؟

در این باره افسانه ای است از یونانیان که گفته اند: نخستین ساز موسیقی را یکی از خدایانشان به نام پان (خدای مزرعه و جنگل) پدید آورده. او نی را برای چوپانان ساخت. روزی پان در یکی از نی های کنار رودخانه دمید و ناگهان دید که نوای غم انگیزی از…