مرور برچسب ها

تاریخچه شیرینی

در کجا نخستین بار شیرینی پخته شد؟

در روزگاران قدیم، تقریبا مردم هر کشوری چیزی برای خود داشتند که شبیه به شیرینی بود. در حفاری های سرزمین مصر، نوشته ها و تصویرهایی بدست آمده که حاکی از انواع شیرینی ها و نحوه ی درست کردن آنها می باشد. البته در آن روزها کسی از تصفیه ی…