مرور برچسب ها

تاریخچه شیر و لبنیات

از چه موقع بشر شروع به نوشیدن شیر کرد؟

امروزه وقتی می گوییم شیر، منظورمان معمولا" شیر گاو می باشد، چون اغلب شیری که توسط بشر مصرف می شود شیر گاو است. ولی شیر سایر حیوانات هم توسط مردم سرتاسر دنیا مصرف می گردد. نصف شیری که در هندوستان مصرف می شود شیر گاومیش است. شیر بز در سرتاسر…