مرور برچسب ها

تاریخچه فیلم سینمایی

چگونه نخستین فیلم سینمایی پدید آمد؟

 جالب اینست کسانی که برای نخستین بار برای تهیه فیلم های سینمایی گام برداشتند، خود هرگز به اینگونه فیلم ها علاقه ای نداشتند. آنها فقط می خواستند حرکات حیوانات را مطالعه کنند. حتی توماس ادیسون که به سال 1893 دستگاه کینِتوسکوپ (نوعی شهر فرنگ)…