مرور برچسب ها

تاریخچه قطب نما

مخترع قطب نما کیست؟

متداول‌ترین نوع قطب نما همانست که دیده ایم یک سوزن مغناطیسی را طوری بر فراز محوری قرار می دهند که به آسانی می لغزد و به هر سو گردش می کند. گویا همه‌ی شما تاکنون این نوع قطب نما را دیده باشید. همینکه سوزن «قطب نما» از حرکت باز می ایستد جهت…