مرور برچسب ها

تاریخچه لوکی

تاریخچه لوکی در اساطیر اروپا چیه؟

لوکی، یکی از ایزدان اساطیر اسکاندیناوی، شخصیتی پیچیده و چندوجهی است که نقش‌های مثبت و منفی را در داستان‌های اساطیری ایفا می‌کند. او اغلب به عنوان یک خدای شرور و فریبکار شناخته می‌شود، اما در عین حال می‌تواند مهربان و دلسوز نیز باشد.…