مرور برچسب ها

تاریخچه ماشین

تاریخچه موتور و ماشین

در زمانهای گذشته انسان ها در شهر زندگی نمی کردند، بلکه سرگردان از یک محل به محل دیگر کوچ می کردند. غذایشان نیز حیوانات و گیاهانی بود که در سر راه خود پیدا می کردند. بالاخره این انسانهای اولیه آرام گرفتند و هر دسته محلی را برای زندگی انتخاب…