مرور برچسب ها

تاریخچه مترو

راه آهن زیر زمینی – تاریخچه مترو

بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا راه آهن زیرزمینی دارند. نخستین راه آهن زیرزمینی، نزدیک به 125 سال پیش در شهر لندن ساخته شد. در آن زمان خیابان های لندن بسیار شلوغ و پر رفت و آمد شده بود و مردم به وسیله ی آمد و شد تازه و سریع تری نیاز داشتند.…