مرور برچسب ها

تاریخچه مداد

مداد را چه کسی اختراع کرد؟

پنی سیلوس یک واژه ی لاتینی است. این واژه به معنای دم کوچک است و آن روزها بر نوعی قلم موی بسیار باریک، اطلاق می کردند. سپس در انگلیسی واژه ی پنسل که از همان واژه ی لاتینی گرفته شده، پدید آمد و باز به همان قلم موی بسیار ظریف، گفته می شد. پس…