مرور برچسب ها

تاریخچه هیپنوتیزم

نکاتی در ارتباط با تاریخ هیپنوتیزم

تصور می شود که پیدایش و گسترش هیپنوتیزم مدرن، با دوران مسمر آغاز شده باشد، ولی شواهد متعددی وجود دارد که نشان می دهد، استفاده از هیپنوتیزم برای اهداف درمانی به اندازه ی تاریخ علم پزشکی سابقه دارد. به نظر می آید که بسیاری از پدیده های…

پیشرفت هیپنوتیزم پس از مسمر

بیائید تا تاریخ هیپنوتیزم، این پدیده ی جذاب و دل انگیز را در آن دوران پر آشوب و سالهای بعدی و جدیدتر بررسی کنیم. یکی از شاگردان مسمر با نام کنت ماکسیم دو پویی سگور اولین فردی است که پدیده ی سومنا مبولیسم یا خوابگردی (مصنوعی) را کشف کرده…

نقش و نظریات شارکو در هیپنوتیزم

در دهه ی 1890 متخصص اعصاب معروف فرانسوی شارکو تحقیقات بالینی وسیعی را در زمینه ی بیماریهای اعصاب انجام می داد. شارکو به کمک تحریکات شدید عصبی از قبیل به صدا در آوردن ناگهانی یک ناقوس یا روشن کردن ناگهانی یک چراغ بسیار پر نور ، بیماران…