مرور برچسب ها

تاریخچه پرتقال

پرتقال در کجا یافت می شود؟

براساس مدارک موجود، دست کم از چهار هزار سال پیش، پرتقال در چین وجود داشته است! درخت پرتقال بر دو نوع است: ترشمزه و شیرین. در اروپا نخست پرتقال ترشمزه(نارنج) کشت شد، و این درخت ره آورد بربرها بود که در حوالی قرن نهم به جنوب اسپانیا و سیسیل…