مرور برچسب ها

تاریخچه پرچم

اولین پرچم کجا برافراشته شد؟

نخست باید بدانیم پرچم چیست. پرچم نماد یا نشانی است که از پارچه درست شده است. اولین پرچم ها متعلق به جنگجویان و قبیله ها بودند. پرچم را حمل می کنند، یا در جایی برمی افرازند و یا با آن علامت می دهند. استفاده از پرچم برای اعلام این نکته نیز…