مرور برچسب ها

تاریخچه پلیس

اولین پلیس چگونه و در کجا به وجود آمد؟

چه هنگام نخستین پلیس پدید آمد؟ در ایالات متحده ی امریکا بیش از چهل هزار یگان پلیس وجود دارد که قدرتشان بیشتر به ناحیه ای معین یا پاره ای از جنایات، محدود می گردد. در فرانسه این وزارت کشور است که نیروهای پلیس را مستقیما زیر نظر می گیرد و…