مرور برچسب ها

تاریخچه کارتون

چه کسی کارتون را ساخت؟

شما می دانید میان آنچه که سالها پیش پیدا شده و آنچه که امروز هست، فرق نمایانی وجود دارد. برای بهترین مثال می توانیم«کارتون» را نام ببریم. واژه ی کارتون را نخستین بار نقاشان در زمان رستاخیز علمی و ادبی ایتالیا به کار بردند. این واژه از همان…