مرور برچسب ها

تاریخ انتخابات

نخستین انتخابات جهان کی برگزار شد؟

واژه ی انتخابات در زبان انگلیسی نیز یک ریشه ی لاتینی دارد به معنای برگزیدن. احساس مردم از هزاران سال پیش این بوده است که باید از این حق برخوردار باشند که بتوانند خود رهبرانشان را برگزینند. عبرانیان و نیز یونانیان در عهد باستان، برای گرفتن…