مرور برچسب ها

تاریخ تشکیل سازمان ملل

پیدایش سازمان ملل و مقر آن

بعد از جنگ جهانی دوم ، بر فراز این کشتارها بود که در روز 24 اکتبر سال 1945 مطابق با دوم آبان 1324، حدود 50 کشوری که درگیر جنگ بودند، نمایندگانی برای ایجاد سازمان بین المللی ضامن صلح به سانفرانسیسکو اعزام داشتند. بدین ترتیب سازمان ملل متولد…