مرور برچسب ها

تاریخ تمدن ها

چگونه انسان غذا پختن را آموخت؟

چرا ما می توانیم میوه و بسیاری از سبزی های خام را بخوریم. ولی برای خوردن گوشت و ماهی مجبوریم آنها را بپزیم؟ بسیاری از ما به این پرسش چنین جواب می دهند که اگر گوشت نپزد ما طعم آن را دوست نخواهیم داشت. ولی برای این کار دلیل مهم تری وجود…