مرور برچسب ها

تاریخ جنگ جهانی سوم

سیلویا براون درمورد جنگ جهانی سوم چی گفته؟

سیلویا براون، نویسنده و روشنفکر امریکایی، در کتاب خود به نام "جنگ جهانی سوم: پایان تاریخ" پیش بینی می کند که جنگ جهانی سوم در دهه 2020 میلادی رخ خواهد داد. او معتقد است که این جنگ در نتیجه رقابت تسلیحاتی، تغییرات آب و هوایی و گسترش افراط…

آیا پیشگویی‌های نوستراداموس حقیقت دارند؟

پیشگویی‌های نوستراداموس تقریبا از شهرت جهانی برخوردار است و کتاب‌های مختلفی یا بهتر است بگوییم نسخه‌های مختلفی از پیشگویی‌های او وجود دارد. در واقع هر کتابی که شما از نوستراداموس بخوانید با جرعت میتوان گفت بخشی از آن تحریف شده است. در…