مرور برچسب ها

تاریخ ناشناخته

تحقیق درمورد قوم سومری

قوم سومری، یکی از قدیمی‌ترین تمدن‌های شناخته شده در جهان است که در جنوب بین‌النهرین، در منطقه‌ای که امروزه جنوب عراق است، زندگی می‌کردند. آنها اولین تمدن شهری در جهان بودند و دستاوردهای مهمی در زمینه‌های مختلف از جمله کشاورزی، معماری، هنر،…