مرور برچسب ها

تاریچه قطار

تاریخچه راه آهن ایران

اولین راه آهن ایران، در سال 1267 هجری شمسی، بین تهران و حضرت عبدالعظیم ساخته شده، این خط، هشت کیلومتر طول داشت. مردم آن را ماشین دودی نامیدند. ساختن راه آهن سراسری ایران، در سال 1306 شمسی آغاز شد و 11 سال طول کشید. راه آهن سراسری ایران،…