مرور برچسب ها

تالک چیست

پودر صورت چیست؟

تاکنون گویا هیچ زمانی نبوده که زنان به آرایش خویشتن نپرداخته باشند. هزاران سال پیش، در برخی از نقاط جهان، فرآورده‌های آرایشی چنان پیشرفت کرده بود که حتی بعضیشان با فرآورده‌های امروزی، رقابت می کردند. همه می دانند که زنان برای جلب توجه…