مرور برچسب ها

تایید فرازمینی ها

کدوم دانشمندان به فرازمینی ها اعتقاد داشتن؟

اعتقاد به وجود فرازمینی‌ها در میان دانشمندان قدمتی طولانی دارد. برخی از دانشمندان برجسته‌ای که به فرازمینی‌ها اعتقاد داشته‌اند عبارتند از: استیون هاوکینگ، فیزیکدان نظری انگلیسی، معتقد بود که وجود فرازمینی‌ها بسیار محتمل است. او…