مرور برچسب ها

تب زرد در ایران

تب زرد چیست؟

آیا می دانید که فرانسویان روزی خواستند در پاناما کانالی حفر کنند، ولی چیزی نگذشت که مجبور به ترک آن شدند؟ علت آن بود که کارکنان حفر کانال پیوسته به تب زرد مبتلا می شدند. در سال 1900 والتر رید به علت ابتلا به این بیماری و چگونگی انتقال آن…