مرور برچسب ها

تحقیق دانش آموزی در مورد خفاش

خفاش خون آشام چگونه موجودی است؟

آیا خفاش خون آشام را می شناسید؟ آیا می دانید چند سال پیش خفاش بر روی زمین پیدا شده است؟ دانشمندان معتقدند که 60 میلیون سال پیش، بقایای سنگواره هایی که از این جاندار به دست آمده یادگار چنین زمان بسیار دوری است. در یکی از معبدهای مصری که…