مرور برچسب ها

تحقیق درباره اسب برای کلاس هشتم

اسب از چه حیوانی پدید آمده؟

بسیاری از حیوانات که امروزه در زمین زندگی می کنند از حیوانات بسیار بزرگتری بوجود آمده اند که در قدیم می زیستند. اما در این میان، اسب برخلاف همه ی آنها بوده است. زیرا نخستین جد شناخته شده ی اسب حیوانی بوده به کوچکی یک گربه که در روزگار…