مرور برچسب ها

تحقیق درباره برف

برف چیست و چگونه تشکیل میشود؟

در حقیقت برف همان آب یخ زده و منجمد شده است، پس چرا شبیه یخ نمیباشد؟ در هر دانه برف، تعداد زیادی بلور یخ موجود می‌باشد و انعکاس نور در تمام جهات این بلورها سبب میشود که دانه‌های برف به رنگ سفید مشاهده شوند. زمانیکه بخار آب در جوّ زمین…