مرور برچسب ها

تحقیق درباره بنزین

درباره بنزین اتومبیل چه می‌دانید؟

آیا می‌دانید چرا بنزین برای اتومبیل‌ها یک سوخت کامل به شمار می‌آید؟ زیرا که بنزین مایع است، سبک است، به آسانی تبدیل به گاز می‌شود و خوب شعله ور می‌گردد. این ماده مخلوطی از هیدروکربورها است. هیدروکربور یعنی ترکیب کربن با هیدروژن.…