مرور برچسب ها

تحقیق درباره زبان انسان

نقش زبان چیست؟

زبان یکی از شگرف ترین عضلات و یکی از جالب ترین اندام ها در بدن آدمی است. زبان تنها عضله ای است که فقط با یک طرفش به بدن وصل است؛ اما طرف دیگرش آزاد و رهاست. به همین دلیل، حرکت زبان هرگز به حرکت دیگر عضلات شباهت ندارد. البته این ویژگی برای…