مرور برچسب ها

تحقیق درباره زنبورعسل برای کلاس سوم

لانه زنبور با چه موادی ساخته می شود؟

زنبور در لانه سازی از مواد گوناگونی استفاده می کند، به طوری که بعضی ها می پرسند: آنچه را که زنبور در این کار مورد استفاده ی خود قرار نمی دهد چیست؟ گویا هیچ حشره ای مانند زنبور این همه طرح های معماری مختلف و مواد گوناگون را در لانه سازی خود…