مرور برچسب ها

تحقیق درباره سنگ مرمر کلاس چهارم

مرمر چیست؟

طبیعت استاد نانواست که تنور او در اعماق زمین قرار گرفته و در هزاران سال پیش بر اثر ازدیاد شدید درجه ی حرارت سنگهای مذاب گرم شده است. در این تنور، طبیعت پخت خود را انجام داده و با فشار زیاد و مهیبی سنگهای آهکی را به مرمر سخت و محکم تبدیل…