مرور برچسب ها

تحقیق درباره سیب

چند نوع سیب وجود دارد؟

سیب دارای انواع مختلفی است به نحوی که سلیقه هر کس را راضی سازد. تنها در کشور انگلستان بیش از 2000 نوع سیب ثبت گردیده است و چنانچه تمام جهان را در نظر بگیریم احتمالا" هزاران نوع دیگر سیب وجود دارد. می دانیم اولین میوه ای که بوسیله ی بشر…