مرور برچسب ها

تحقیق درباره طوطی کلاس دوم

طوطی ها چگونه می توانند حرف بزنند؟

انسانها از حرف زدن طوطی ها متعجب و شگفت زده هستند. اما هنوز کسی نتوانسته است چگونگی تقلید و صحبت کردن طوطی ها را تشریح کند. بعضی ها معتقدند که صحبت کردن طوطی ها به خاطر داشتن زبانی بلند و ضخیم است. ممکن است داشتن چنین زبانی کمک به صحبت…