مرور برچسب ها

تحقیق درباره نفت خام علوم نهم

نفت چیست؟

نفت یکی از بزرگترین خدمتگزاران بشر می باشد. این ماده روشنایی حرارت و نیرو برای اتومبیل ها، تراکتورها، هواپیما و کشتی فراهم می کند. از نفت خام، بنزین، پارافین، سوخت و روغن، گریس، موم، آسفالت و خیلی از محصولات دیگر تولید می شود. نفت چیست؟…