مرور برچسب ها

تحقیق درباره نقشه زمین

چه کسی اولین نقشه جغرافیایی را ترسیم کرد؟

آیا می دانید که چقدر دشوار است اگر بخواهید جای دقیق خیابانها و ساختمان های شهر خود را، بیان کنید؟ ولی اگر بخواهید بجای این کار، تصویری کلی یا نموداری از موقعیت مکانی آنها را تهیه کنید، قطعا ساده تر انجام خواهد گرفت. هرگاه چنین کاری را…