مرور برچسب ها

تحقیق درباره هرم مازلو

هرم آبراهام مازلو و نیازهای بشر

آبراهام مازلو روانشناسی بود که نیازهای بشر را طبق یک سری سلسله مراتب دسته بندی کرد که به هرم مازلو معروف است و در روانشناسی اهمیت ویژه‌ای دارد. در اولین سطح نیازهای فیزیکی و مادی قرار دارد که نیازهای اولیه یا پایه‌ای هستند. این نیازها تا…