مرور برچسب ها

تحقیق درباره چنگال

چگونه چنگال به وجود آمد؟

بشری که هزاران سال قبل زندگی می کرد، برای غذا خوردن دارای نوعی چنگال، به شکلی بسیار ساده، می بود. ولی مصرف دایمی و روزمره چنگال آن گونه که امروزه متداول است، پدیده ای جدید در تاریخ بشر به شمار می رود. نخستین انسانهای وحشی با شاخه های…