مرور برچسب ها

تحقیق درباره ژنتیک

وراثت چیست؟

هر سازواره ای، خواه گیاه باشد، یا ماهی، یا حیوان و یا انسان، شباهت به زوجی خواهد یافت که او را پدید آورده اند؛ اما درضمن اختلاف هایی هم با آن زوج دارد. برای مثال، کودک ممکن است شبیه پدر یا مادر خود باشد؛ ولی معمولا" از هر یک از آن دو، صفات…