مرور برچسب ها

تحقیق درباره گیاهان

گیاهان غذای خود را چگونه بدست می آورند؟

گیاهان دارای دستگاه هایی هستند که غذای آنها را می سازند و به آنها «برگ» گفته می شود. مثلا" برگهای درختان میوه، غذایی را می سازند که در تولید میوه کمک می کند. بنابراین مثلا" برگ درخت هلو و میوه نوعی درخت افرا که شیرین هستند، باید بتوانند قند…