مرور برچسب ها

تحقیق درمورد سازمان ملل

پیدایش سازمان ملل و مقر آن

بعد از جنگ جهانی دوم ، بر فراز این کشتارها بود که در روز 24 اکتبر سال 1945 مطابق با دوم آبان 1324، حدود 50 کشوری که درگیر جنگ بودند، نمایندگانی برای ایجاد سازمان بین المللی ضامن صلح به سانفرانسیسکو اعزام داشتند. بدین ترتیب سازمان ملل متولد…

عضویت در سازمان ملل چگونه است؟

عضویت در سازمان ملل برای تمام کشورهایی که منشور ملل و قطعنامه های سازمان را بپذیرند و بدان عمل نمایند آزاد است. اعضای اولیه سازمان ملل کشورهایی هستند که در کنفرانس سانفرانسیسکو در سال 1942 شرکت داشتند. سایر کشورها می توانند بر اساس توصیه…

سازمان ملل چیست؟

صلح و خوشبختی، این دو ایده از دیرباز افکار مردم جهان را به خود مشغول داشته است. هر دو جنگ جهانی که امپریالیست ها طی قرن اخیر تحمیل کردند، ویران کننده بود. پانصد میلیون انسانی که در سراسر جهان از گرسنگی رنج می بردند، می گویند که ای کاش بجای…