مرور برچسب ها

تحقیق درمورد صفر

صفر را چه کسی اختراع کرد؟

شاید اصلا" فکر نکردید که چه کسی صفر را اختراع کرده است! فکر اختراع صفر در حقیقت یکی از بزرگترین اختراعات انسانی بوده است که نفوذ فوق العاده ای در تاریخ بشریت داشته است، زیرا همین عدد صفر در ترقی و پیشرفت ریاضیات عالیه بسیار مؤثر بوده است.…