مرور برچسب ها

تحقیق درمورد مدرسه

اولین مدرسه در کجا تأسیس شد؟

مدرسه جایی است که معمولا کودکان را در آنجا گرد هم می آورند تا چیزی به آنان بیاموزند. پس این مکان دارای دو عنصر مهم است: یکی محل معین و دیگر تعدادی کودک که کنار هم برای فراگیری درس، گرد هم می نشینند. مدرسه‌های امروزی اقتباس از همان مدرسه…