مرور برچسب ها

تحقیق درم ورد دودو

آیا پرنده ای به نام دودو وجود دارد؟

آیا تاکنون این ضرب المثل را شنیده اید که به چیزی بگویند:«مرده همچون دودو»؟ یا شنیده اید وقتی کسی کار احمقانه ای انجام می دهد او را دودو خطاب می کنند؟ دودو پرنده ای بود در قدیم که حالا ما می خواهیم زندگی او را اندکی برایتان شرح دهیم. پس از…