مرور برچسب ها

تحقیق در مورد ابرها کلاس سوم

چرا ابرها انواع مختلفی دارند؟

ابرها بدین گونه تشکیل می شوند: هوای گرم توأم با رطوبت به طرف آسمان بالا می رود. وقتی به ارتفاع معینی رسید هوای گرم خنک می شود؛ و چون هوا در درجات حرارت کمتر قادر نیست تمام رطوبت خود را به شکل بخار آب حفظ نماید، بنابراین رطوبت زیادی تبدیل به…