مرور برچسب ها

تحقیق در مورد اقیانوس شناسی

علم اقیانوس شناسی چیست؟

هر آنچه که عملا" در طبیعت وجود دارد، محققا" علم مخصوصی هم برای بررسی و مطالعه ی آن موجود خواهد بود. اقیانوس شناسی عبارت از بررسی تمام علوم مربوط به اقیانوس است و به انسان کمک می کند که بداند چگونه اقیانوس تشکیل شده و یا چه نحو تغییراتی در…