مرور برچسب ها

تحقیق در مورد اقیانوس

عمیق ترین اقیانوس ها کدامند؟

از جهات متعدد، اقیانوس ها هنوز برای ما ایجاد شگفتی می نمایند. ما حتی نمی دانیم که اقیانوس ها چقدر عمر دارند. آنچه مسلم است در مراحل اولیه ی رشد زمین اقیانوسی وجود نداشته است. امروزه، بشر با تفحص و بررسی در اعماق اقیانوس ها، مطالب بیشتری را…