مرور برچسب ها

تحقیق در مورد تار عنکبوت

چرا عنکبوت در تار خود زندانی نمی شود؟

عنکبوت حقه باز با تارهای خود اتاقکی می سازد. بعد مگس را فرا خوانده می گوید:«چرا به اتاقم نمی آیی تا از تو پذیرایی کنم؟!» مگس بیچاره فریب می خورد و نمی داند که عنکبوت خودش راه فرار را بلد است. تا قدم به خانه ی عنکبوت می گذارد در تله ی او…