مرور برچسب ها

تحقیق در مورد توتون

تاریخچه توتون

توتون یکی از مهمترین هدایائیست که دنیای جدید تقدیم دنیای قدیم کرده است. مردم اروپا مدت هزاران سال بدون کشیدن توتون بسر بردند تا اینکه امریکا یعنی دنیای جدید کشف شد. سرخپوستان امریکای شمالی و جنوبی اولین مردمی بودند که تنباکو کشت نمودند. در…