مرور برچسب ها

تحقیق در مورد دموکراسی

دموکراسی چگونه آغاز شد؟

اجازه دهید منظور از دموکراسی را توضیح دهیم. کلمه دموکراسی از زبان یونانی می آید و به معنی حکومت مردم بر مردم می باشد. همچنان که امروزه این اصطلاح بکار برده می شود، معمولا" منظور از آن طرز حکومتی است که مردم در اداره آن شرکت می نمایند.…