مرور برچسب ها

تحقیق در مورد دندان

دندان چیست و چگونه رشد میکند؟

رویش دندان چگونه است؟ دندان از دو بخش تشکیل یافته است: 1 . «ریشه» یا ریشه هایی چند که دندان را محکم در استخوان فک نگاه داشته اند. 2 . «تاج» که قسمت مرئی دندان است؛ یعنی همان قسمت از دندان که می توان در دهان دید. در ساختار دندان چهار…